Kto sme?

Fandíme mladým a od roku 2012 pri nich stojíme, keď potrebujú pomoc a podporu. Sme presvedčení, že ju musí dostať každý, keď sa cíti zmätene, slabo, nešťastne, sklamane alebo sám.

Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete. Hlavným cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových životných situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú prvú psychologickú a sociálnu pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využívame a prepájame najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Poradenskú a krízovú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne a nonstop na linkách pomoci IPčko, a to:

PSYCHOLOGICKÁ ONLINE PORADŇA IPČKO.SK

Cieľovou skupinou IPčko.sk sú mladí ľudia, ktorí prirodzene hľadajú odpovede na svoje otázky na internete. Častokrát sú práve v online prostredí otvorenejší a odhodlanejší hovoriť aj o tých najosobnejších a najzávažnejších životných témach a situáciách. Preto sme sa rozhodli vytvoriť bezpečné miesto v online prostredí, v ktorom mladí ľudia získajú prijatie, pomoc, podporu a profesionálny prístup od psychológov a sociálnych pracovníkov pri riešení poradenských a krízových situácií.
Sme tu NONSTOP, ANONYMNE a BEZPLATNE na:

PSYCHOLOGICKÁ ONLINE PORADŇA DOBRÁ LINKA

Špecializovaná linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením je poradňou bez bariér, ktorá svoje služby pre všetkých a bez rozdielu. Pomoc a podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením poskytuje na:

  • chatovej poradni www.dobralinka.sk od pondelka do piatka od 15:00 do 20:00
  • e-mailovej poradni: poradna@dobralinka.sk – NONSTOP
  • video poradni v posunkovom jazyku pre ľudí so sluchovým postihnutím – www.dobralinka.sk v utorok a vo štvrtok od 15,00 do 20,00
  • Viac informácií nájdete na www.dobralinka.sk

KRÍZOVÁ LINKA POMOCI

Špecializovaná linka pomoci pri akútnych životných situáciách spojených s pandémiou COVID-19, ktorá vznikla v roku 2020 počas prvej vlny pandémie COVID-19 ako odpoveď na aktuálnu krízovú situáciu a enormnú potrebu dostupnej pomoci a podpory. Krízová linka pomoci poskytuje ANONYMNÚ, NONSTOP A BEZPLATNÚ psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s COVID-19 na:

  • chatovej poradni – krizovalinkapomoci.sk
  • e-mailovej poradni – poradna@ipcko.sk
  • video poradni od pondelka do piatka od 15:00 do 20:00
  • telefonickej poradni na bezplatnom čísle 0800 500 333
  • Viac informácií nájdete na: krizovalinkapomoci.sk

Ľuďom v náročných životných situáciách pomáhame aj prostredníctvom ďalších krízových služieb na IPčku, kde poskytujeme krízovú intervenciu a pomoc najmä pri akútnych životných ťažkostiach a duševných bolestiach.

Výjazdový tím je tvorený najskúsenejšími odborníkmi z IPčka, ktorí prichádza priamo za človekom v akútnej životnej kríze alebo k obetiam domáceho a sexuálneho násilia.

Skupina psychológov denne mapuje online priestor a intervenuje v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach a na streamovacích platformách. Zároveň vytvára pomáhajúci obsah s relevantnými informáciami a odkazmi na pomoc v témach duševného zdravia (články, vlogy, blogy, podcasty, live streamy, plagáty, kampane…).

Psychosociálna pomoc je pre ľudí v ťažkostiach dostupná aj na webových stránkach:

Web chcemsazabit.sk na pomoc pri samovraždendnej kríze s možnosťou okamžitého kontaktu s odborníkmi. Práve cez tento webový portál sa k nám dostáva najviac ľudí, ktorí sa ocitajú na hranici života a smrti.

Web stalosato.sk je zameraný na pomoc a podporu pri sexuálnom násilí cez internet (kybergrooming) s možnosťou okamžitého kontaktu s odborníkmi.

Menu