Návštevníkov Klubu Machovisku čaká rôznorodý program, počas ktorého budú mať príležitosť zažiť niečo výnimočné, tvorivé, rozvíjajúce, nevšedné, čo spája ľudí, aj technológie a odbornú pomoc.

O programe Klubu Machovisko budeme informovať aj na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.