IPčko 💚 v Klube Machovisko usporiadalo raňajky a pozvalo na ne dôležitých hostí, ktorí prispeli k tomu, aby Klub Machovisko existoval🙏.
➡️Zúčastnili sa na nich zástupcovia a zástupkyne z Bratislavského samosprávneho kraja, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Staré Mesto.
➡️„Raňajky v machu“ boli spojené s poznávaním IPčka💚, jeho aktivít a projektov.
➡️Najväčšiu pozornosť sme venovali novému konceptu psychologickej pomoci v podobe kontaktného bezpečného miesta pre mladých ľudí v krízových situáciách s názvom 🟩 Klub Machovisko.
🟩 Klub Machovisko sme slávnostne otvorili 10. júna 2021 pre všetkých mladých ľudí, ktorí potrebujú zažiť prijatie, podporu, odborný a ľudský záujem.
➡️Za tento krátky čas sa v ňom otvorilo mnoho príbehov, ktorých súčasťou sme aj my.
➡️Sme radi, že sme dnes všetkým zúčastneným dopriali zažiť kúsok atmosféry Klubu Machovisko, ktorá tu je pre mladých Bratislavčanov🧒👦🧑‍🦱 a Bratislavčanky👧👩‍🦰👱‍♀️.
Ďakujeme🙏, že ste nás poctili svojou návštevou a venovali nám kúsok zo svojho vzácneho času💚.